Tworzenie bazy danych dla WordPress

Jeśli instalujesz WordPress na własnym serwerze internetowym, postępuj zgodnie z jedną z poniższych instrukcji, aby utworzyć bazę danych WordPress i konto użytkownika.

Plesk

Jeśli dostawca hostingu udostępnia panel sterowania hostingu Plesk i chcesz ręcznie zainstalować WordPress, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby utworzyć bazę danych:

  1. Zaloguj się do Pleska.
  2. Kliknij Bazy danych w obszarze Witryna niestandardowa Twojej witryny na stronie Witryny i domeny.
  3. Kliknij Dodaj nową bazę danych , zmień nazwę bazy danych, jeśli chcesz, utwórz użytkownika bazy danych, podając poświadczenia i kliknij OK